Prijsvraag Platform GEEF

Heeft u het beste idee om langer zelfstandig thuis te wonen?


Doe dan mee aan onze prijsvraag Slim Voor Elkaar!
Onze maatschappij verandert. Veel mensen willen graag zo lang mogelijk zelfstandig thuis blijven wonen. Alleen de allerzwaksten verhuizen naar een verzorgings- of verpleeghuis. Daarom maken we er thuis het beste van. Zit u in deze situatie? Of maakt u als mantelzorger dit van dichtbij mee? Kom dan in actie! Bedenk de beste oplossing om zo lang mogelijk comfortabel thuis te blijven wonen.


U helpt ook anderen met uw idee!

Wij zijn benieuwd naar dát idee, naar díe innovatie: een technische oplossing, een dienst of een voorziening waarmee onze ouderen inderdaad beter in staat zijn langer thuis te blijven wonen.


Hoe doet u mee?

Leg uw idee vast op maximaal één A4. Mail uw idee voor 15 april 2016 naar info@platformgeef.nl (of via post: Platform GEEF, Postbus 1080, 8900CB Leeuwarden). Uit alle inzendingen kiezen wij de beste vijf ideeën. Deze vijf mogen hun idee toelichten aan de jury.


Wat doen we met alle ideeën?

Alle ideeën helpen ons een beeld te krijgen waar vraag naar is. Ook al valt u dus niet in de prijzen, uw idee inspireert ons. We kijken hoe we de ideeën verder kunnen uitwerken en verspreiden. Op deze manier kunnen zoveel mogelijk mensen gebruik maken van uw idee.


Wat kunt u winnen?

Voor het winnende idee stelt De Friesland zorgverzekeraar € 5000,- beschikbaar om deze te realiseren! Daarnaast is de eerste prijs een IPAD. De tweede prijs is de tablet uw Compaan. De derde prijs is een domotica-pakket.


Wanneer is de prijsuitreiking?

Op donderdag 2 juni 2016 maken we de winnaars bekend. Dit doen we tijdens het symposium ‘Slim Voor Elkaar’ van Platform GEEF.


Deze prijsvraag wordt georganiseerd door Platform GEEF (www.platformgeef.nl) en haar participanten. De actie is onderdeel van de bewustwordingscampagne ‘www.mijnhuisopmaat.nl’.


Lees hier onze flyer.