Shared Space

SFO bestuurders beoordelen 11 Shared Space projecten in Fryslân.

 

In de tachtiger jaren presenteerde de onlangs overleden verkeersingenieur Hans Monderman de Shared Space methode als de oplossing voor de ingewikkelde verkeersproblematiek. Het samen delen door gemotoriseerd, fiets- en voetgangers verkeer van de openbare ruimte zou de oplossing zijn. Hierbij zouden alle verkeersborden en tekens uit het straatbeeld kunnen verdwijnen. Met respect voor elkaar konden voortaan verschillende verkeerstromen van auto's, fietsers en voetgangers door elkaar gebruik maken van kruisingsoppervlakten en verkeerspleinen.

Eén van de bekendste Shared Space projecten in de provincie Fryslân is het Raadhuisplein in Drachten waar auto's, fietsers en voetgangers zonder beïnvloeding van borden en verkeerstekens het plein gebruiken. Het plein is internationaal bekend geworden en haast vanuit alle wereldhoeken door verkeersdeskundigen bekeken. Onderhand zijn er in Fryslân een tiental van deze projecten uitgevoerd. Vanuit de Noordelijke Hogeschool Leeuwarden doet men onderzoek naar het gedrag op de pleinen en straten die volgens het Shared Space principe zijn ingericht.

Op dinsdag 2 november 2010 waren de bestuursleden van de SFO uitgenodigd om een dag samen met studenten en verkeersdeskundigen langs al die Shared Space projecten in Fryslan te trekken. Thomas Swart, Jan F.Kloosterman, Luuk Dol, Jetse Dijkstra, Henk Griethuijsen en Marijke Mulder namen de uitnodiging aan. In Sneek, Rottum, Mildam, Beetsterzwaag, Nijbeets, Boornbergum, Drachten (3 locaties), Siegerswoude en Rottevalle werden de projecten bekeken. Middels vragenlijsten werden de projecten beoordeeld. Daarbij werden de openbare ruimtes beoordeeld aan de hand van gebruiksvriendelijkheid voor voetgangers.

Bij de beoordeling viel het op dat het principe van het weglaten van verkeersborden en verkeerstekens bij de beoordeelde locaties niet helemaal is vastgehouden. Volgens de project promotor Pieter de Haan heeft dat te maken met de vrijheid die de politie, zowel van de provincie als de gemeenten, geven aan de uitvoering. Het meest positieve beoordeelde Shared Space project is het plein te Siegerswoude. Daar komen vanaf vier richtingen wegen op een kruising uit en is de kruising zonder verdere verkeerswijzigingen ene groot plein waarin en waarover zich het autoverkeer, de fietsers en voetgangers vrij kunnen bewegen. Het project zal een vervolg krijgen in 2011.