Roze ouderen

COC Friesland organiseert op 3 november 2015 ontmoetingsmiddag  voor roze ouderen in Sneek

Een Vandaag over het pesten van "roze ouderen"

in het verzorgingstehuis

Homoseksuele ouderen hebben in het verzorgingstehuis vaak te maken met pesterijen en uitsluiting. Het gevolg is dat zogenoemde ‘roze ouderen' niet uit de kast durven te komen, of zelfs de kast weer in gaan zodra ze in het verzorgingstehuis terecht komen.

Roze 50 plus, een samenwerkingsverband van het COC, de ANBO, Movisie en Vilans, vindt dat er in verzorgingstehuizen te weinig oog is voor deze problematiek en heeft een cursus ontwikkeld voor zorgpersoneel. Deze cursus moet ze leren problemen te signaleren en op een passende manier om te gaan met homoseksuele ouderen.

Dit is een PDF bestand, dat u kunt lezen met het (gratis) programma Adobe Reader.

Op 22 maart jl. vond de première plaats van het toneelstuk "Terug in de Kast' van de Manus Branding Stichting. Het toneelstuk heeft een tweede prijs gewonnen, uitgereikt door een vakjury van de NHL. Dit toneelstuk is nu in uitvoering en kan door afdelingen van de bonden geboekt worden om het stuk te laten opvoering bij een afdeling.

Boekingen of inlichtingen kan men inwinnen bij:

Manus Branding Stichting

Zuidvliet 620-622

8921 EZ Leeuwarden

Jos de Vooght, telefoon: 058-2100227/06-46141750.

mailadres:jos@manusbranding.org

Ook met het secretariaat van de SFO kan men contact opnemen.

Dit is een PDF bestand, dat u kunt lezen met het (gratis) programma Adobe Reader.

De volgende bijeenkomst van Rozee is op dinsdag 21 juni aanstaande.

Tineke heeft voor deze middag de documentaire ‘Het andere gezicht’ geregeld.

Een documentaire over de generatie van de jaren zestig en hun zoektocht en strijd om emancipatie en rechten rondom homoseksualiteit. De documentaire duurt ongeveer 30 minuten.

We beginnen met koffie en thee om 14.00 uur (bijdrage per persoon € 2,--). Vervolgens bekijken we de documentaire.

Indien u de Rozeegroep voor het eerst wil bezoeken dient u zich van te voren even aan te melden. Dit kan via mail: info@cocfriesland.nl of telefonisch 058 212 4908.