Deelname aan de samenleving door ouderen


Integratie en maatschappelijke participatie

De SFO participeert in bijscholingsprojecten verkeersveiligheid en wil deze scholingsprojecten toegankelijk en bereikbaar maken voor alle oudere verkeersdeelnemers in Fryslân. Verder wil de SFO ouderen bewust maken van de invloed van medicijnen op het gedrag in het verkeer en de mobiliteit van ouderen bevorderen in de strijd tegen vereenzaming.

De SFO wil in 2010 aan alle ouderen die deelnemen aan verkeersveiligheidcursussen en die bij goed gevolg van deze cursussen het bijbehorende certificaat behalen als bijdrage een tegemoetkoming in de kosten van een bedrag van € 10,-- in het vooruitzicht stellen.