Bestuur en Ondersteuning

Voorzitter

Dhr. Coen van den Heuvel

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Secretaris/2e penningmeester

Dhr. G. Boskma

(0517) 41 43 21 / 06 22 93 07 19

PCOB

 

De Leeuwerik 36

gerben.boskma@hetnet.nl

 

 

8862 LA HARLINGEN

gb14555@gmail.com

 

 

 

 

 

Penningmeester

Mevr. G.W. Bosman-Asselman

(0513) 62 11 84

KBO

 

Willem Lodewijklaan 33-B

bosmanjawi@hetnet.nl

 

 

8448 PG HEERENVEEN

 

 

 

 

 

 

Bestuurslid

Dhr. J. Broek

(058) 213 63 78

KBO

 

Groningerstraatweg 371

jbhbroek@upcmail.nl

 

 

8923 EJ LEEUWARDEN

 

 

 

 

 

 

Websitebeheerder

Dhr. J.D. Eisma

(058) 288 30 07

 

 

Nijlânsdyk 159-B

jdeisma@hotmail.com

 

 

8931 GB LEEUWARDEN

www.sfobonden.nl

 

 

 

 

 

Gewestelijke secretariaten

OSiF

KBO Fryslân

PCOB Fryslân

 

 

Mevr. C. van Zoelen

Mevr. M. Wezenberg

Mevr. Y. Slagman-Bremer

 

Ceresstraat 7

De Eker 9

 

 

8423 SC MAKKINGA

8621 DP HEECH

 

 

Tel: 0516 - 44 11 11

Tel: 0515 - 44 48 50

 

 

info@osif.frl

 

 

 

zoelen@ziggo.nl

info@kbofryslan.nl

yslagman-bremer@kpnmail.nl

 

Contactpersonen werkgroepen

Belastinghulp:

 

Dhr. S.P. Wiersma

s.p.wiersma@frontweb.org

 

 

Lokaal in de steigers:

Mw. J. Eelkema-Brouwer

 

 

Vrijwillige Ouderenadviseur:

Mw. J. Eelkema-Brouwer

 

 

Wonen en leefomgeving:

Dhr. G. Boskma

 

 

Seksuele geaardheid senioren:

Dhr. G. Boskma

 

 

ROCOV:

 

 

 

Samenwerkende ouderenkoepels

Heerenveen

 

Leeuwarden

 

De Fryske Marren

 

Smallingerland

 

COSBO Heerenveen

SLO Leeuwarden

Fryske Marren Vitaal

SOS – Smallingerland

Mevr. A. Rusch

Piet de Boer

Secretaris: Frits Pasveer

Dhr. A.H. Meijer

Schoterlandseweg 56

Fioringras 37

Roer 4

Potskipper 6

8454 KG MILDAM

8935 BP LEEUWARDEN

8502 AX JOURE

9216 VS OUDEGA

tel: (0513) 841130

tel: (058) 288 30 48

tel: (0513) 41 50 41

tel: (0512) 37 11 02

mobiel: (06) 22 00 57 86

pietdeboer2@hetnet.nl

fpasveer@freeler.nl

a.meijer@simpc.nl

cosbo.secr@upcmail.nl

 

website: www.fryskemarrenvitaal.frl